Asbest en diversen

  • Advies en Projectbegeleiding
  • Verzorgen asbestinventarisaties
  • Asbestoffertes
  • Asbestadvies

Doordat de eisen en wensen in de bouw sneller veranderen, worden gebouwen sneller gesloopt of gerenoveerd. Organisatie, planning en vakkunde zijn van groot belang om een project zo goed en snel mogelijk te realiseren.

  • Wij helpen u met de benodigde vergunningen
  • Wij maken een projectkwaliteitsplan / sloopplan / veiligheidsplan
  • Er wordt gescheiden afgevoerd naar gecertificeerde afvalverwerkers
  • Wij verzorgen het grondwerk voor de nieuwe bouw

Klompjan  Sloop en Milieutechniek draagt er zorg voor dat de naar u uitgebrachte offertes of adviezen gespecificeerd zijn: een overzichtelijk kostenoverzicht en een omschrijving van onze te gebruiken methode om met asbest om te gaan.

Door dit duidelijk te communiceren naar u blijkt dat asbest verwijderen geen onredelijk hoge kosten met zich mee brengen!